Asset Publisher Asset Publisher

SUBMISJA DREWNA CENNEGO „RUNOWO 2020”

Nadleśnictwo Brodnica już po raz czwarty wzięło udział w submisji drewna dębowego o szczególnych cechach.

Surowiec charakteryzuje się wysoką jakością, pozbawiony wszelkich wad budowy oraz kształtu.

Aukcja odbyła się 22 października 2020 r. w Nadleśnictwie Runowo, na specjalnie przygotowanym placu submisyjnym. Surowiec przywieziono z Nadleśnictw należących do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, w tym również z Nadleśnictwa Brodnica. Drewno pozyskane było w ramach planowanych cięć na rok 2020 w Leśnictwach: Górale w ilości 3,59m3, Borek w ilości 4,03m3, Górzno w ilości 11,55m3 oraz Małki w ilości 53,23m3. Łącznie 72,40m3 dębu przygotowanego przez Nadleśnictwo Brodnica zakupiła włoska firma, która przeznaczy surowiec do produkcji mebli oraz jachtów.

Dąb jest gatunkiem, który wymaga odpowiednich warunków siedliskowych oraz hodowlanych, jednak ze względu na swoje właściwości wzbudza największe zainteresowanie wśród odbiorców polskich, jak i zagranicznych. Dlatego też zachodzi pilna potrzeba zwiększania udziału dębu na powierzchniach odnawianych. Obecne działania brodnickich leśników polegają głównie na przebudowie drzewostanów, dostosowujących skład gatunkowy do możliwości produkcyjnych siedliska, aby w przyszłości móc pozyskiwać surowiec jeszcze lepszej jakości.