Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie na szkółce leśnej

Narada gospodarcza w miniony piątek, 23 czerwca, zakończyła się szkoleniem ze szkółkarstwa leśnego.

Szkolenie poprowadzili wspólnie Zastępca Nadleśniczego Pan Dariusz Gnaciński i miejscowy Leśniczy Pan Mariusz Prussakowski, którzy omówili procesy produkcyjne podstawowych gatunków lasotwórczych produkowanych na Szkółce Leśnej. Spotkanie na terenie szkółki leśnej było również okazją do zapoznania się leśniczych z ofertą szkółki pod planowanie odnowień i zalesień na przyszły rok, przedstawienie spostrzeżeń i wymiany doświadczeń dotyczących materiału sadzeniowego. W szkoleniu omówiono również zasady FSC i PEFC obowiązujące w certyfikowanych Lasach Państwowych.

Na zakończenie szkolenia Nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica dokonał uroczystego otwarcia „Stodoły". W miejsce drewnianego czterdziestoletniego pomieszczenia magazynowego, powstał murowany obiekt garażowy, z częścią przeznaczoną na przechowalnię nasion oraz pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników szkółki. Nadleśniczy omówił plany rozwoju tego obiektu, podkreślając jednocześnie właściwe zabezpieczenie przed kradzieżą i warunkami zewnętrznymi garażowanego sprzętu szkółkarskiego. To kolejny, po budowie leśniczówki, przebudowie deszczowni i zwiększeniu kwater produkcyjnych etap modernizacji szkółki leśnej. Produkcja szkółkarska, to dział gospodarki leśnej od którego wszystko się zaczyna.

Odpowiednia jakość wyprodukowanych obecnie sadzonek drzew leśnych będzie miała zasadniczy wpływ na jakość przyszłych drzewostanów. Dlatego produkcja szkółkarska musi być prowadzona na najwyższym poziomie, w oparciu o najlepsze, wypracowane w praktyce, technologie produkcyjne.