Asset Publisher Asset Publisher

Wilki pod Brodnicą

W dniu 04.01.2018 r. na terenie OHZ Mszano w Leśnictwie Małki pod Słoszewami znaleziono zagryzionego byka daniela.

Miejscowy leśniczy naszedł na tuszę w godzinach rannych na polach pod Słoszewami w odległości zaledwie 200 m od szosy. Wstępne oględziny miejsca wskazują na tragedię, która wydarzyła się zaledwie kilka dni temu. Po tuszy pozostał tylko kręgosłup, który prawdopodobnie za kilka dni zostałby także zjedzony. Po przybyciu na miejsce w celu sporządzenia protokołu upadku zwierzyny oraz określenia przyczyny upadku, można było stwierdzić, że polowało tu wilcze stado, które myśliwi nazywają watahą. Sposób „oprawienia" tuszy jednoznacznie wskazywał na tego właśnie drapieżnika.

Stwierdzony przypadek dowodzi, że teren OHZ Mszano stanowi lokalny korytarz ekologiczny, który wykorzystywany jest przez migrujące wilki. Zwierzęta te w ostatnich latach coraz liczniej pojawiają na terenie Nadleśnictwa Brodnica w różnych jego częściach. Sytuacja ta związana jest z ogólnym trendem populacji wilków w naszym kraju, która stopniowo wzrasta, a drapieżniki próbują kolonizować nowe obszary leśne. Obserwacje prowadzone przez Nadleśnictwo Brodnica wskazują, że od dwóch lat na naszym terenie żyje stała populacja wilków, które ubiegłej wiosny wydały potomstwo. Potwierdzają to zarejestrowane ślady wilczej rzezi i liczni świadkowie.