Asset Publisher Asset Publisher

ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP - program dla zakładów usług leśnych

W dniu 11.05.2017 roku w Nadleśnictwie Brodnica z inicjatywy Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy odbyło się szkolenie dla zakładów usług leśnych.

Celem szkolenia było wdrożenie programu ograniczającego zagrożenia wypadkowe szczególnie przy pozyskaniu i zrywce drewna, polegającego na  wsparciu pracodawców w przeprowadzeniu działań na rzecz wzrostu praworządności w stosunkach pracy i popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników zakładów usług leśnych.
Udział w szkoleniu wzięły wszystkie zakłady usług leśnych świadczące usługi na terenie Nadleśnictwa Brodnica.

Szkolenie miało charakter kameralno-terenowy. Część teoretyczna  odbyła się w siedzibie nadleśnictwa, podczas której Pan R. Wzorek - prowadzący szkolenie inspektor PIP, przedstawił założenia i cele programu a także omówił miedzy innymi zagrożenia wypadkowe przy pracach pozyskaniowych. Następnym etapem była część terenowa gdzie w Leśnictwie Karbowo pracownik - drwal dokonał dla celów szkoleniowych ścinki jednego drzewa. Po ścince drzewa prowadzący omówił prawidłową technikę ścinki oraz zaprosił do dyskusji uczestników szkolenia.

Po krótkiej dyskusji Pan Nadleśniczy zaprosił wszystkich na ciepły posiłek.