Asset Publisher Asset Publisher

Trochę historii

Informacji na temat historii lasów Nadleśnictwa Brodnica przed 1815 rokiem jest niewiele. Wiadomo jedynie, że w okresie XV-XVIII wieku lasy obecnych obrębów Zbiczno i Mścin stanowiły dobra koronne (królewszczyzny) w starostwie brodnickim.

Oprócz dóbr koronnych, niewielkie kompleksy leśne (uroczysko Mszano) stanowiły dobra biskupstwa chełmińskiego oraz prywatne majątki szlacheckie (uroczysko Małki oraz dobra ciągnące się wzdłuż rzeki Lutryny).

Lasy obecnego obrębu Ruda w XV-XVIII wieku były własnością biskupstwa płockiego (od rzeki Brynicy i Pissy) i wchodziły w skład tzw. klucza górznieńskiego. Fragment kompleksu głównego na północ od rzeki Brynicy stanowiły dobra biskupstwa chełmińskiego. Mniejsze kompleksy, jak Cielęta czy Wilamowo stanowiły prywatną własność szlachecką.

Zasięg Nadleśnictwa Brodnica na tle mapy topograficznej z 1802 roku

W połowie XIX wieku większość lasów obecnego Nadleśnictwa Brodnica stanowiła pruską własność państwową. Pierwsza wzmianka o istniejącym planie urządzenia lasu pochodzi z 1857 roku. Istnieje również operat urządzania lasu z 1897 r. dla późniejszego obrębu Mszano dla Leśnictwa Mszano, Szabda, Małki, Cieszyny na lata 1897-1917 oraz dla Leśnictwa Dębowa Łąka z 1906 r. na lata 1906-1926.

Po zakończeniu I wojny światowej lasy tworzące teren obecnego nadleśnictwa w 90-95% stanowiły własność państwową i podzielone były między nadleśnictwa: Mszano, Zbiczno, Ruda oraz część Nadleśnictwa Łąkorz – później Nadleśnictwa Mścin, należącego do Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Olsztynie.

Jako trzyobrębowe Nadleśnictwo Brodnica z obrębami Zbiczno, Ruda oraz Mszano – byłymi nadleśnictwami - funkcjonowało od dnia 1.01.1973 r. na podstawie zarządzenia nr 67/72 Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 22 listopada 1972 r. w wyniku reorganizacji przeprowadzonej w Lasach Państwowych, na podstawie decyzji Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych, obwieszczonej w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Nr 1 (194) poz. 8.

Załoga byłego Nadleśnictwo Mścin

Załoga byłego Nadleśnictwa Ruda

Załoga byłego Nadleśnictwa Mszano

Na podstawie zarządzenia nr 325/79 Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 31 lipca 1979 r. zn. spr. E-1-2-0113-56/79 (dostosowującego granice Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Toruniu do granic administracyjnych) przeorganizowano Nadleśnictwo Brodnica tworząc obręby : Mścin, Zbiczno i Ruda.  

Początkowo siedziba Nadleśnictwa mieściła się w baraku przy ul. Sądowej 8. W 1978 r. przeniesiono siedzibę do nowo wybudowanego budynku przy ul. Sądowej 16, który jest siedzibą Nadleśnictwa do dnia dzisiejszego.

Obecnie Nadleśnictwo Brodnica stanowi jedno z 27 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Położone jest na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w powiecie brodnickim oraz woj. warmińsko-mazurskiego - w powiecie nowomiejskim.

 

Ciekawostki