Asset Publisher Asset Publisher

Zapytanie ofertowe - Mobilny system monitoringu

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego systemu monitoringu zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV 32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo

Szczegółowe informacje o postępowaniu znajdują się w matariałach do pobrania.