Asset Publisher Asset Publisher

Przebudowa osady leśnej Szabda IV

Informacja do postępowania | 14.07.2021 r.:

Działając w oparciu art. 260 ust 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm. dalej - ,,PZP” Zamawiający informuje, że postępowanie pn ,,Przebudowa osady leśnej Szabda” (zwane dalej - ,,Postępowanie”) zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 PZP w zw. z art. 266 PZP.

https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_brodnica/zamowienia_publiczne/pg_20210621025817241898

Informacja do postępowania | 07.07.2021 r.:

Zgodnie z art. 222 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję że do postępowania pn.: ,,Przebudowa osady leśnej Szabda” IV wpłynęła następująca oferta złożona przez: Kompleksowa Obsługa Budownictwa K.O.B. Hanna Tracz Karbowo ul. Wiosenna 15, 87-300 Brodnica na kwotę brutto: 889.114,63 zł

Link do postępowania, zamieszczonego na archiwalnej stronie BIP Nadleśnictwa Brodnica:
https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_brodnica/zamowienia_publiczne/pg_20210621025817241898

Informacja do postępowania | 07.07.2021 r.:

Zgodnie z art. 222 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że do postępowania pn.: ,,Przebudowa osady leśnej Szabda” Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 743.379,51 zł brutto.

Link do postępowania, zamieszczonego na archiwalnej stronie BIP Nadleśnictwa Brodnica:
https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_brodnica/zamowienia_publiczne/pg_20210621025817241898