Asset Publisher Asset Publisher

Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego do Nadleśnictwa Brodnica w 2022 r.

Zapytanie ofertowe
1. Zamawiający: Nadleśnictwo Brodnica
ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica zaprasza do złożenia oferty na:
„Dostawa oleju opałowego do Nadleśnictwa Brodnica w 2022 r.”
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego do Nadleśnictwa Brodnica w 2022 roku, w ilości 14700 litrów.

CPV 09135100-5 Olej opałowy

Szczegółowe informacje oraz załączniki dotyczące zamówienia zamieszczone są w materiałach do pobrania (poniżej)