Asset Publisher Asset Publisher

Zapytanie ofertowe - Dostawa torfu odkwaszonego

Informacja do zamówienia|30.07.2021

Nadleśnictwo Brodnica informuje, że w wyznaczonym terminie i miejscu nie złożono ofert dotyczących ww. postępowania. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.

 

Zamawiający Nadleśnictwo Brodnica zaprasza do złożenia oferty cenowej na :
„Dostawa torfu odkwaszonego pH 5,5-6,5 w ilości 1000 m3, Big Bale na palecie, torf atestowany, transport na szkółkę wraz z rozładunkiem.”