Asset Publisher Asset Publisher

Zapytanie ofertowe - Sprzątanie pomieszczeń biurowca Nadleśnictwa Brodnica

Inwestor Nadleśnictwo Brodnica zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
"Sprzątanie pomieszczeń biurowca Nadleśnictwa Brodnica przy ul. Sądowej 16 w Brodnicy w roku 2022 wraz z obsługą dotyczącą prewencji COVID"

Kod CPV
90900000-6- usługi w zakresie sprzątania i odkażania

Dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania znajduje się w materiałach do pobrania