Asset Publisher Asset Publisher

Zapytanie ofertowe - Usługi projektowania budowlanego i przeglądów techniczno - budowlanych w 2022 roku

Zapytanie ofertowe
1. Zamawiający: Nadleśnictwo Brodnica
ul. Sądowa 16
87-300 Brodnica
zaprasza do złożenia oferty na:
„Usługi projektowania budowlanego i przeglądów techniczno -
budowlanych w 2022 roku”
.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług projektowania budowlanego w
2022 roku na rzecz Nadleśnictwa Brodnica.

Pozostałe informacje na temat zamówienia znajdują się w materiałach do pobrania (poniżej).