Asset Publisher Asset Publisher

„Szlakiem Skarlanki” ścieżka rowerowa w Nadleśnictwie Brodnica

Ścieżka ta została oddana do użytku we wrześniu 2014 roku, jako inwestycja pod nazwą „Utworzenie, oznakowanie ścieżki rowerowej oraz budowa małej infrastruktury turystycznej – wiata o powierzchni do 25m2 w miejscowości Zbiczno".

To przedsięwzięcie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" środek 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa".

Ścieżka rowerowa skomunikowała miejscowość Zbiczno, z Miejscem Pamięci w Bachotku, z możliwością dojazdu do Brodnicy. Na odcinku 1300 metrów została wytyczona w lesie na starym pasie przeciwpożarowym wzdłuż szosy Zbiczno – Grzmięca, w celu poprawy bezpieczeństwa rowerzystów. Ścieżka o szerokości 2-2,5m została utwardzona z kruszyw naturalnych. W ramach inwestycji powstała wiata turystyczna z miejscem postoju pojazdów, a na trasie utwardzonego odcinka ścieżki ustawiono 11 tablic o tematyce przyrodniczej.

To doskonałe miejsce do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku z możliwością poszerzenia wiedzy przyrodniczej odwiedzających.