Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - Odwodnienie drogi Szkółki Leśnej Zarośle II

Zapytanie ofertowe

 

  1. Inwestor Nadleśnictwo Brodnica

zaprasza do złożenia oferty cenowej na :

 

,,Odwodnienie drogi Szkółki Leśnej Zarośle” II

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia drogi Szkółki Leśnej Zarośle polegającej na ułożeniu drenażu oraz wykonaniu studzienek i odprowadzenia”

 

 

Kod CPV 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe

 

Pełna dokumentacja do zapytania ofertowego zamieszczona jest w materiałach do pobrania.