Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne

Zakup repelentów odstraszających dziki na pasie zaporowym – prewencja ASF na terenie Nadleśnictwa Brodnica w 2022 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Nadleśnictwo Brodnica
ul. Sądowa 16
87-300 Brodnica

zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup repelentów odstraszających dziki na pasie zaporowym – prewencja ASF na terenie Nadleśnictwa Brodnica w 2022 r.”

Szczegółowe informacje na temat zamówienia zamieszczone są w materiałach do pobrania (poniżej).