Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe

Awaryjna naprawa uszkodzonej drogi oraz przepustu na dojeździe pożarowym nr 19 na terenie Leśnictwa Borek 42a” oraz „Awaryjna naprawa uszkodzonej drogi oraz przepustu na dojeździe pożarowym nr 18 na terenie Leśnictwa Borek 33f” II

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie awarii przepustów drogowych na Drodze pożarowej nr 18 oraz Drodze pożarowej nr 19 zlokalizowanych w leśnictwie Borek w Nadleśnictwie Brodnica oddział 33f, 42a.