Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - dostawa torfu odkwaszonego II

Zapytanie ofertowe:
1. Zamawiający Nadleśnictwo Brodnica
zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
„Dostawa torfu odkwaszonego pH 5,5-6,5 w ilości 1000 m3, Big Bale na palecie, torf atestowany, transport na szkółkę wraz z rozładunkiem II”.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem torfu do Szkółki Zespolonej Zarośle
Ilość: 1000 m3
pH: 5,5-6,5
Big Bale na palecie
odkwaszony
atestowany
Kod CPV 09112200-9 Torf