Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - Mobilny system monitoringu III

Zapytanie ofertowe

Inwestor Nadleśnictwo Brodnica zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Mobilny system monitoringu III

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego systemu monitoringu zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV 32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo

Wszystkie dokumenty dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w materiałach do pobrania