Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - Obsługa Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego wraz z monitoringiem przeciwpożarowym terenów leśnych Nadleśnictwa Brodnica w 2022 r.

Zapytanie ofertowe
1. Zamawiający: Nadleśnictwo Brodnica
ul. Sądowa 16
87-300 Brodnica

zaprasza do złożenia oferty na: „Obsługa Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego wraz z monitoringiem przeciwpożarowym terenów leśnych Nadleśnictwa Brodnica w 2022 r.”

Szczegółowe informacje na temat zamówienia zamieszczone są w materiałach do pobrania (poniżej).