Aktualności Aktualności

Nabór Fotografii Przyrodniczo-Leśnej 2019

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu ogłasza otwarty Nabór Fotografii Przyrodniczo-Leśnej 2019.

Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie zdjęć przeznaczonych do publikacji – promujących lasy, ludzi lasu i leśnictwo toruńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz promocja osób, które obok pracy zawodowej znajdują czas i rozwijają artystyczną pasję fotografowania przyrody.

Każdy Uczestnik Naboru może przedstawić maksymalnie pięćdziesiąt fotografii o tematyce przyrodniczo-leśnej, a przede wszystkim ilustrujących następujące zagadnienia:

- gospodarkę leśną: sadzenie lasu, pielęgnację lasu, ochronę lasu, pozyskanie drewna, nasiennictwo i szkółkarstwo leśne, pracę ludzi w lesie;

- ochronę przyrody: obiekty chronionej przyrody, gatunki chronione, uroczyska leśne;

- zwierzęta leśne, w tym szczególnie: ssaki, ptaki i owady;

- krajobrazy i nastroje leśne, w tym pory dnia, pory roku, kolory lasu, leśne „klimaty”;

- „lasy dla ludzi”: turystykę i rekreację w lesie, edukację leśna, grzybobranie, łowiectwo itp.

Fotografie muszą być wykonane na terenie lasów regionu kujawsko-pomorskiego.

Termin dostarczenia fotografii (wyłącznie w wersji elektronicznej, na nośniku CD lub DVD) do Sekretariatu Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu (ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń) upływa 30 września 2019 r. o godz. 13:00. Wybrane przez Komisje fotografie będą zakupione przez RDLP w Toruniu.

Szczegółowy REGULAMIN Naboru oraz FORMULARZ zgłoszeniowy można pobrać poniżej oraz otrzymać w biurze nadleśnictw i Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu.

Zapraszamy do uczestnictwa w Naborze Fotografii Przyrodniczo-Leśnej 2019.