Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie terenowe z zagospodarowania lasu

W dniu 30 czerwca 2015 roku w Nadleśnictwie Brodnica odbyło się szkolenie terenowe pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Bydgoszcz oraz Brodnica z zakresu zagospodarowania lasu z udziałem Dyrektora RDLP w Toruniu Janusza Kaczmarka oraz pracowników działów merytorycznych RDLP w Toruniu.

Szkolenie rozpoczęto naradą organizacyjną, na której Dyrektor przedstawił bieżącą sytuację ekonomiczną RDLP w Toruniu oraz główne założenia przyjętej strategii Lasów Państwowych. Omówione zostały również najważniejsze aspekty działalności Nadleśnictwa Brodnica w formie prezentacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, z którymi wyruszyli w teren.

Na terenie Leśnictw Szabda, Małki, Tęgowiec oraz OHZ Mszano, przedstawiono aktualne trendy w ochronie oraz hodowli lasu, proekologiczne metody gospodarowania lasem, poprzez przywracanie składów gatunkowych właściwych dla danych siedlisk, szczególnie w granicach obszarów Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody. Na wytypowanych na potrzeby szkolenia powierzchniach przedstawiono m.in. kształtowanie strefy ekotonowej, plantację nasienną lipy drobnolistnej, przebudowę drzewostanu z wykorzystaniem rębni IIIb i naturalnego odnowienia, naturalne odnowienie dębu, metody ochrony lasu przed bobrami, realizację programu odbudowy zwierzyny drobnej, gospodarkę leśną na siedlisku cennym w obszarze Natura 2000, zgodnie z planem zadań ochronnych oraz w rezerwacie przyrody „Retno". Pokazano również trzebież późną, wykonywaną przy pomocy harwestera.

Wszyscy uczestnicy szkolenia, a w szczególności biurowi pracownicy SL, mogli przybliżyć sobie praktyczne aspekty gospodarki leśnej na żywych przykładach w terenie. Udział Nadleśnictwa Bydgoszcz, odmiennego charakterem w stosunku do Nadleśnictwa Brodnica, dodatkowo wzbogacił dyskusję, dając okazję do wymiany doświadczeń i poglądów na temat zagospodarowania lasu.