Asset Publisher Asset Publisher

Uroczystości ku czci Św. Huberta w Brodnicy

Od mszy świętej odprawionej pod przewodnictwem Kapelana Leśników i Myśliwych Diecezji Toruńskiej, księdza Kanonika Gabriela Aronowskiego w asyście trzech innych księży w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy rozpoczęto świętowanie urodzin patrona ludzi, dla których las jest największą świętością.

Już po raz osiemnasty o tej samej godzinie i w tym samym miejscu spotykają się ludzie, których łączy wykonywany zawód i łowiecka pasja, by uczcić urodziny swego patrona, Świętego Huberta. Z najdalszych zakątków regionu i spoza jego granic przybyli leśnicy i myśliwi z całymi rodzinami by świętować wspólnie, uroczyście i godnie. By dawać świadectwo jedności w działaniu i manifestować przywiązanie do ojczystej przyrody. By kultywować prastarą kulturę łowiecką i prezentować ją wszystkim zainteresowanym po to, by nigdy nie umarła.

Z uwagi na obecność władz Rady Okręgowej i Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu, uroczystości miały rangę okręgowych i stały się tak doniosłym wydarzeniem dla regionu, że obecny był na nich osobiście Pierwszy Leśnik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w osobie Janusza Kaczmarka - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Uczestnictwo posła na Sejm RP w osobie Zbigniewa Sosnowskiego,  Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w osobie Ryszarda Bobera, a także przedstawicieli władz samorządowych pozostałych szczebli dodatkowo podniosły rangę wydarzenia. Nie zabrakło także licznie przybyłych leśników z Nadleśnictwa Brodnica i sąsiednich jednostek z Nadleśniczymi Nadleśnictw Jamy i Toruń na czele.

Laudato si', mi' Signore - Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka, biorąca nas w ramiona: «Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami»".

To cytat z tzw. Ekologicznej Encykliki Papieskiej. Słowa wypowiedziane podczas homilii przez Księdza Kapelana Gabriela Aronowskiego przypomniały wszystkim o wspólnej odpowiedzialności za stan naszej planety. Jesteśmy jedynie jej czasowymi dzierżawcami i musimy ją przekazać następnym pokoleniom w stanie nienaruszonym.

W czasie mszy złożone zostały w ofierze dary lasu. Uroczystości uświetniała obecność licznych pocztów sztandarowych i zespołu sygnalistów myśliwskich z Nadleśnictwa Lidzbark, który w drugiej części uroczystości w formie krótkiego koncertu zademonstrował piękno salonowej muzyki myśliwskiej. W czasie uroczystości po raz pierwszy zaistniał także zespół sygnalistów grający pod sztandarem Porozumienia Kół Łowieckich „Kult Świętego Huberta" W ramach uroczystości w kościele, młodzi adepci sztuki łowieckiej złożyli uroczyste ślubowanie przed ołtarzem Św. Huberta.

Po zakończeniu mszy św. uroczystości kontynuowane były w „Restauracji u Bosmana". Tutaj była okazja do zabrania głosu i złożenia wszystkim leśnikom i myśliwym życzeń z okazji urodzin ich patrona. Uroczyście wyróżniono także ludzi szczególnie dla łowiectwa zasłużonych – wręczono odznaczenia łowieckie przyznane przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich. Wspólna biesiada myśliwska zakończyła tegoroczne świętowanie.

Na przyszłoroczne obchody już teraz zaprasza Porozumienie Kół Łowieckich „Kult Św. Huberta", Kapelan Leśników oraz Nadleśnictwo Brodnica.