Asset Publisher Asset Publisher

Wspólne ćwiczenia Służby Leśnej, Państwowej Straży Pożarnej i Policji

W piątek 23 września odbyły się w Leśnictwie Zarośle ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej z udziałem pracowników Nadleśnictwa Brodnica oraz Komendy Powiatowej Policji.

W zajęciach brało udział także 12 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Scenariusz ćwiczeń taktycznych obejmował stopniowo poszerzający się pożar lasu i akcję gaśniczo-ratowniczą, bo w trakcie gaszenia doszło do pożaru samochodu. Udzielano pomocy rannym, przeprowadzano resuscytację, opatrywano rany, uczono się właściwych zachowań i taktyki walki z żywiołem. Strażacy doskonalili umiejętności dowódcze podczas akcji przy czynnym zaangażowaniu służb pomocniczych – Służby Leśnej oraz Policji. Ważny był tu także spójny, szybki i skuteczny system alarmowania, koordynacja wspólnych działań służb, jak i sprawdzenie łączności w praktyce, bo warunki nie są łatwe. W końcu to pożar lasu, prawdziwy, trudny do okiełznania żywioł. Sprawdzano, jak działa Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictwa, bo to tu Służba Leśna w okresie zagrożenia pożarowego monitoruje przy uczestnictwie pracowników terenowych na bieżąco stan lasu.

W praktyce sprawdzono, jakie są rzeczywiste możliwości dojazdu do zagrożonych pożarami terenów, jak sprawnie doprowadzić wodę z odległości kilku kilometrów w krótkim czasie.

Dbamy o powierzone lasy, zapewniamy im bezpieczeństwo i współpracujemy ze służbami, które są wyspecjalizowane w akcjach ratunkowych, gaśniczych. Dziękujemy Straży Pożarnej za tak udaną współpracę, a także Policji za sprawne koordynowanie przejazdów i organizację ruchu.

Dzięki takiej współpracy możemy być spokojni o bezpieczeństwo brodnickich lasów.

Darz Bór!