Przyrodniczo-leśna ścieżka dydaktyczna "Grabiny-Łąkorz"

Przyrodniczo-leśna ścieżka dydaktyczna „Grabiny-Łąkorz” obejmuje swoim zasięgiem północną część Nadleśnictwa Brodnica, Leśnictwo Grabiny w woj. kujawsko-pomorskim na terenie Pojezierza Brodnickiego.

Przyrodniczo-leśna ścieżka dydaktyczna "Szumny Zdrój"

Przyrodniczo-leśna ścieżka edukacyjna „Szumny Zdrój” położona jest w południowo-wschodniej części Nadleśnictwa Brodnica, na terenie Leśnictwa Górzno.

Przyrodniczo-leśna ścieżka dydaktyczna "Na Bagienną Dolinę Drwęcy"

Przyrodniczo-leśna ścieżka edukacyjna „Bagienna Dolina Drwęcy” położona jest w centralnej części Nadleśnictwa Brodnica, na terenie Leśnictwa Długi Most, w miejscowości Bobrowiska.

Trasa turystyczna "Na bindugę"

Ciekawą trasę turystyczną Nadleśnictwo Brodnica proponuje zwiedzającym na terenie Leśnictwa Długi Most.

Mała retencja Mścin

Zbiornik małej retencji w Leśnictwie Ostrówki, został oddany do użytku 28 września 2010 roku, jako ostatni etap programu budowy obiektów małej retencji wodnej na terenie Nadleśnictwa Brodnica.

Powierzchnia edukacyjna "Śladami zająca i kuropatwy"

W grudniu 2013 roku oddano do użytku woliery adaptacyjne i obiekty służące realizacji programu odbudowy populacji rodzimych gatunków zwierzyny drobnej – zająca i kuropatwy na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny "Mszano" w Nadleśnictwie Brodnica.

Powierzchnia edukacyjna "Drzewa Celtów"

Na terenie szkółki leśnej w Leśnictwie Zarośle, zaaranżowana została powierzchnia edukacyjna pn. „Drzewa Celtów", w ramach której na tablicach umieszczonych wokół kwater szkółki, przedstawiono najważniejsze gatunki drzew leśnych w formie horoskopu celtyckiego.

Ścieżka rowerowa "Szlakiem Skarlanki"

Ścieżka ta została oddana do użytku we wrześniu 2014 roku, jako inwestycja pod nazwą „Utworzenie, oznakowanie ścieżki rowerowej oraz budowa małej infrastruktury turystycznej – wiata o powierzchni do 25m2 w miejscowości Zbiczno".