Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Brodnica znajdują się cztery obszary chronionego krajobrazu:

  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy - obejmujący dolinę Drwęcy, fragment rynny brodnickiej z jeziorami Wysokie i Niskie Brodno, rynnę Skarlanki z jeziorem Bachotek oraz rynnę jabłonowską z jeziorami Chojno, Oleczno, Wądzyńskie. Dolina Drwęcy pełni rolę jednej z głównych osi ekologicznych kraju (korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym) łączący Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzką z obszarami węzłowymi, biocentrami i strefami buforowymi Pojezierza Mazurskiego. Rzeka Drwęca stanowi ichtiologiczny rezerwat przyrody, utworzony dla ochrony ryb łososiowatych.
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi - rozciągający się równoleżnikowo od granic Brodnickiego Parku Krajobrazowego do granic województwa warmińsko-mazurskiego.
  • Skarliński Obszar Chronionego Krajobrazu - stanowiący pomost ekologiczny między Brodnickim Parkiem Krajobrazowym oraz Iławskim Parkiem Krajobrazowym. Jego część obejmuje północną część zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa.
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy - stanowiący przedłużenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy w województwie warmińsko-mazurskim.
     

Obszary chronionego krajobrazu utworzono rozporządzeniem Wojewody Toruńskiego nr 31/98 z dnia 3 listopada 1998 r. (Dz. Urzędowy Woj. Toruńskiego nr 34 z 1998 r., poz. 286) oraz potwierdzone odpowiednimi aktami prawnymi wojewodów kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.