Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu

Lasy narażone są na szkodliwe działanie wielu czynników abiotycznych i biotycznych, dlatego też konieczne jest stałe śledzenie ich zdrowotności oraz podejmowanie, w razie potrzeby, właściwych działań ochronnych.

Spośród czynników biotycznych najbardziej dokuczliwe są szkody powodowane przez zwierzynę płową w postaci zgryzania, spałowania i czemchania upraw i młodników.

Uszkodzenia drzewek spowodowane przez myszy (fot. Henryk Kapusta)

W ciągu ostatnich lat w Nadleśnictwie Brodnica średniorocznie grodzimy ok. 70 ha upraw, zabezpieczamy uprawy przed zgryzaniem przy pomocy repelentów na powierzchni ok. 205 ha oraz zakładamy osłonki przeciw spałowaniu na powierzchni ok. 52 ha. Są to zabiegi generujące najwięcej kosztów w ochronie lasu.

W ostatnich latach coraz częściej drzewostany Nadleśnictwa Brodnica ulegają uszkodzeniom w wyniku silnych wiatrów. Zjawisko to związane jest niewątpliwie ze zmianami klimatycznymi, które spowodowały zwiększenie częstotliwości i intensywności zjawisk pogodowych.

Drzewostan uszkodzony przez wichurę (fot. Henryk Kapusta)

 

Ochrona przeciwpożarowa w Nadleśnictwie Brodnica

 

Nadleśnictwo Brodnica zaliczone jest do III kategorii zagrożenia pożarowego lasów. Czynnikami wpływającymi na zagrożenie pożarowe lasów są:

  • Przewaga drzewostanów iglastych, zajmujących 86% powierzchni leśnej,
  • Siedliska borowe zajmujące 34% powierzchni leśnej,
  • Powierzchnia drzewostanów I i II klasy wieku zajmująca 23% powierzchni leśnej,
  • Dobrze rozbudowana sieć szlaków komunikacji drogowej i kolejowej,
  • Z uwagi na mnogość jezior, duża koncentracja ruchu turystycznego w sezonie letnim.

W celu wykrywania i gaszenia pożarów utrzymywany jest system obserwacyjno alarmowy w okresie wzmożonego zagrożenia pożarowego od kwietnia do końca września. System ten oparty jest o:

- Punkt Alarmowo–Dyspozycyjny (PAD), zlokalizowany w siedzibie Nadleśnictwa Brodnica. Jego zadaniem jest monitorowanie lasu, zbieranie meldunków meteorologicznych w celu ustalenia zagrożenia pożarowego oraz koordynowanie całości działań przeciwpożarowych na terenie nadleśnictwa i współpraca z sąsiednimi jednostkami.

- zespół dostrzegalni przeciwpożarowych, na który składają się dwie stalowe wieże na terenie Leśnictwa Karbowo i Nowy Świat, zbudowane i oddane do użytku w 2014 roku oraz zaadaptowana wieża na terenie Leśnictwa Rytebłota. Na wieżach w Rytychbłotach i Nowym Świecie zamontowane są kamery HD, natomiast wieża w Karbowie stanowi obiekt pośredni radiolinii, umożliwiający przesył sygnału radiowego do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD), zlokalizowanego w siedzibie Nadleśnictwa Brodnica. Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny wyposażony jest w niezbędne zaplecze techniczne: dwa monitory, komputer i panel sterujący kamerami.

Zadaniem kamer jest monitorowanie terenów leśnych w celu wykrycia pożarów. Obraz z kamer w wysokiej rozdzielczości przekazywany jest do PAD, gdzie analizowany jest przez wykwalifikowanego obserwatora. Przy współpracy z dostrzegalniami z sąsiednich nadleśnictw możliwe jest precyzyjne określenie miejsca pożaru i szybkie podjęcie akcji gaśniczej.

- patrole naziemne – polegające na monitorowaniu terenów leśnych przy pomocy lekkiego samochodu terenowego z zamontowanym modułem gaśniczym.

Ogromny udział we wczesnym wykrywaniu pożarów, ma lokalna społeczność.

W ostatnich latach notuje się średnio trzy pożary rocznie, które dzięki podjętym działaniom przeciwpożarowym i przy udziale jednostek Straży Pożarnej udaje się szybko zlokalizować i unieszkodliwić.