Asset Publisher Asset Publisher

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

W Polsce mamy 125 parków krajobrazowych, które zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Na terenie Nadleśnictwa Brodnica znajdują się dwa parki krajobrazowe – Brodnicki Park Krajobrazowy, utworzony w 1985 roku , o pow. 13 674 ha (w stanie posiadania Nadleśnictwa zajmuje pow. ok. 7 482 ha) oraz Górznieńsko - Lidzbarski Park Krajobrazowy, utworzony w 1990 roku, o pow. 27 764,30 ha (w stanie posiadania Nadleśnictwa zajmuje pow. ok. 6 469 ha).