Asset Publisher Asset Publisher

Powierzchnia edukacyjna "Drzewa Celtów"

Na terenie szkółki leśnej w Leśnictwie Zarośle, zaaranżowana została powierzchnia edukacyjna pn. „Drzewa Celtów", w ramach której na tablicach umieszczonych wokół kwater szkółki, przedstawiono najważniejsze gatunki drzew leśnych w formie horoskopu celtyckiego.

Przy okazji zwiedzania powierzchni, można zobaczyć większość lasotwórczych gatunków drzew i krzewów w najmłodszej fazie ich rozwoju oraz dowiedzieć się, jak funkcjonuje szkółka leśna w Nadleśnictwie Brodnica. Obok szkółki, przy leśniczówce, zlokalizowana jest drewniana wiata edukacyjna "Fiszerówka" oraz miejsce na ognisko.