Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat Jar Brynicy (fot. Wiktor Furmanek)

W stanie posiadania Nadleśnictwa znajduje się 6 rezerwatów leśnych (w tym 1 z fragmentem ochrony ścisłej – Szumny Zdrój), 3 rezerwaty florystyczne (w tym 1 z ochroną ścisłą – Czarny Bryńsk), 4 rezerwaty torfowiskowe (w tym 1 z ochroną ścisłą – Stręszek). Ponadto w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Brodnica znajduje się jeden faunistyczny rezerwat przyrody Rzeka Drwęca, który obejmuje ochroną rzekę na jej całej długości.