Asset Publisher Asset Publisher

Tablica pamięci leśników w siedzibie Nadleśnictwa Brodnica

Tablica w formie mosiężnego odlewu autorstwa Marka Abramowicza umieszczona wewnątrz budynku nadleśnictwa. Oprócz wymownej symboliki znalazły się na niej nazwiska pięciu leśników:

- Bolesław Kiszkiel, lat 40, absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Ruda. Zginął prawdopodobnie we wrześniu 1939 roku w nieustalonych okolicznościach na południowo-wschodnich rubieżach ówczesnej Rzeczypospolitej. Przypuszczalnie został zamordowany przez żołnierzy sowieckich lub bandy nacjonalistów ukraińskich.

- Dominik Grzonkowski, lat 45, Leśniczy Leśnictwa Buczkowo Nadleśnictwa Ruda. Poległ w walce z obławą żandarmów niemieckich w lesie Ruda 4 grudnia 1944 roku działając w składzie oddziału grupy desantowej WP „Pomorze".

- Albin Gulgowski, lat 43, Leśniczy Leśnictwa Rytebłota w Nadleśnictwie Zbiczno. Zamordowany w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1943 roku.

- Józef Szorniak, urodzony w 1884 roku, Leśniczy Leśnictwa Kaługa w Nadleśnictwie Mścin. Zamordowany. Brak danych.

- Stanisław Pasternacki, lat 50, gajowy w Leśnictwie Cielęta Nadleśnictwa Mszano. Zamordowany w więzieniu w Koronowie 9 września 1942 roku.