Asset Publisher Asset Publisher

Udostępnianie nieruchomości mieszkalnych

Na podstawie Decyzji nr 2/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Brodnica z dnia 25 stycznia 2018 roku Nadleśnictwo Brodnica udostępnia nieruchomości mieszkalne wg następujących stawek:

1. Stawka za korzystanie z budynku mieszkalnego Kuchnia:

  1. Dla pracowników Lasów Państwowych 140 zł za dobę, w tym VAT 8%.
  2. Dla osób postronnych 170 zł za dobę, w tym podatek VAT 8%.

2. Stawka za korzystanie z pomieszczeń administracyjnych w biurowcu Nadleśnictwa Brodnica - 30 zł za osobo/dobę, w tym VAT 8%.

3. Stawka za korzystanie z obiektu Kuchni-Sauna:

  1. Dla pracowników Lasów Państwowych 40 zł za dobę, w tym VAT 8%.
  2. Dla osób postronnych 60 zł za dobę, w tym podatek VAT 8%.

Po zakończeniu pobytu, goście zobowiązani są do niezwłocznego dokonania wpłaty w kasie nadleśnictwa w godzinach pracy.

W pozostałych przypadkach do pobierania gotówki upoważniono:

- Stanisława Jarzembowskiego - Leśniczego Leśnictwa Grabiny.

Osoby te również prowadzą ewidencję pobytu gości.