Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Brodnica
Nadleśnictwo Brodnica
+48 564943900
+48 564943923

ul. Sądowa 16
87-300 Brodnica

NIP: 874-000-56-07

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Nr konta 18 1020 5024 0000 1002 0039 0021

Nadleśniczy
Grzegorz Karolak
+48 564943900
Zastępca nadleśniczego
Dariusz Gnaciński
+48 564943900
Główny księgowy
Elżbieta Zakrzewska
+48 564943932
Sekretarz
Małgorzata Bansemer
+48 564943907

Dział gospodarki leśnej

Joanna Krzysiak-Kleczka
Starszy Specjalista SL ds. gospodarki leśnej - stan posiadania, gospodarka łowiecka, dzierżawy gruntów rolnych, udostępnianie lasu pod inwestycje
Tel.: +48 564943914 / +48 668025687
Borys Szpryngwald
Starszy Specjalista SL ds. gospodarki leśnej - administrator SILP (IT), Leśna Mapa Numeryczna, GIS, operator UAV, administrator WWW, BIP
Tel.: +48 564943906 / +48 784519798
Dorota Rutecka
Starszy Specjalista SL ds. gospodarki leśnej - sprzedaż drewna
Tel.: +48 564943912 / +48 668026472
Przemysław Jakubowski
Starszy Specjalista SL ds. gospodarki leśnej - ochrona lasu, ochrona p-poż, ochrona przyrody, turystyczne udostępnianie lasu, edukacja przyrodniczo-leśna
Tel.: +48 564943915 / +48 606993740
Wojciech Wiśniewski
Specjalista SL ds. gospodarki leśnej - pozyskanie drewna, lasy niepaństwowe
Tel.: +48 564943913 / +48 668025694

Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania lasu

Monika Gnacińska
Starszy Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu oraz BHP - hodowla lasu, szkółka leśna, nasiennictwo, BHP
Tel.: +48 564943911 / +48 664436853

Dział finansowo - księgowy

Elżbieta Zakrzewska
Główna księgowa
Tel.: +48 564943932 / +48 608425299
Wiesława Bartczak-Obermüller
Starsza księgowa
Tel.: +48 564943905
Jolanta Zabrocka
Księgowa
Tel.: +48 564943924
Tomasz Makowski
Księgowy
Tel.: +48 564943918
Marcin Błędowski
Księgowy
Tel.: +48 564943919

Dział administracyjno - gospodarczy

Małgorzata Bansemer
Sekretarz
Tel.: +48 564943907 / +48 660735193
Wioletta Sosnowska
Specjalista ds. administracji - sekretariat, ewidencja środków trwałych
Tel.: +48 564943900 / +48 668026369
Andrzej Brózda
Referent ds. administracyjnych
Tel.: +48 564943904
Paweł Kowalski
Specjalista ds. administracji - zamówienia publiczne
Tel.: +48 564943928

Inżynierowie nadzoru

Roman Pytlasiński
Inżynier nadzoru
Tel.: +48 564943922 / +48 600346392
Ryszard Nowaczyk
Inżynier nadzoru
Tel.: +48 564943922 / +48 692400576
Paweł Prucnal
Inżynier nadzoru
Tel.: +48 564943922 / +48 692400573

Posterunek Straży Leśnej

Lech Sztandarski
Starszy Strażnik leśny - p.o. komendanta posterunku
Tel.: +48 564943916 / +48 600346393
Rafał Kroplewski
Strażnik leśny
Tel.: +48 564943916 / +48 606134677

Stanowisko ds. pracowniczych

Magdalena Wysokińska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 564943910

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD)

Dyspozytor PAD
Ochrona przeciwpożarowa
Tel.: +48 564943931