Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Brodnica
Nadleśnictwo Brodnica
+48 564943900
+48 564943923

ul. Sądowa 16
87-300 Brodnica

NIP: 874-000-56-07

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nr konta 47 2030 0045 1110 0000 0064 8480

Nadleśniczy
Dariusz Gnaciński
+48 564943900
Zastępca Nadleśniczego
Przemysław Jagiełło
+48 564943900
Główny Księgowy
Jolanta Zabrocka
+48 564943932

Inżynierowie Nadzoru

Ryszard Nowaczyk
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 564943922 / +48 692400576
Paweł Prucnal
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 564943922 / +48 692400573

Dział Gospodarki Leśnej

Monika Gnacińska
Starszy Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu - hodowla lasu, szkółka leśna, nasiennictwo
Tel.: +48 564943911 / +48 664436853
Joanna Krzysiak-Kleczka
Starszy Specjalista SL ds. gospodarki leśnej - stan posiadania, gospodarka łowiecka, dzierżawy gruntów rolnych, leśnych, wód, służebności drogowe
Tel.: +48 564943914 / +48 668025687
Borys Szpryngwald
Starszy Specjalista SL ds. gospodarki leśnej - administrator SILP (IT), Leśna Mapa Numeryczna, GIS, operator UAV, administrator: WWW, BIP, EZD, ePUAP
Tel.: +48 564943906 / +48 784519798
Wojciech Wiśniewski
Specjalista SL ds. gospodarki leśnej - ochrona lasu, ochrona przyrody, edukacja, zagospodarowanie turystyczne lasu, ochrona przeciwpożarowa
Tel.: +48 564943915 / +48 668025694

Dział Pozyskania i Sprzedaży Drewna

Dorota Rutecka
Starszy Specjalista SL ds. gospodarki leśnej - użytkowanie lasu, lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa
Tel.: +48 564943912 / +48 668026472
Adrianna Majerska
Starszy referent ds. gospodarki leśnej
Tel.: +48 564943913 / +48 606754483

Dział Finansowo - Księgowy

Emilia Gardecka-Wasielewska
Księgowa
Tel.: +48 564943924
Tomasz Makowski
Starszy Księgowy
Tel.: +48 564943918 / +48 535723375
Małgorzata Orłowska
Księgowa
Tel.: +48 564943919
Katarzyna Szypczyńska
Księgowa
Tel.: +48 564943905

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Przemysław Jakubowski
Sekretarz
Tel.: +48 564943907 / +48 606993740
Wioletta Sosnowska
Specjalista ds. administracji - sekretariat, ewidencja środków trwałych
Tel.: +48 564943900 / +48 668026369
Oktawia Ciemniecka (absencja)
Specjalista ds. administracji
Tel.: +48 564943904 / +48 660735193
Paulina Kejdrowska (wz. p. Oktawii Ciemnieckiej)
Specjalista ds. administracji
Tel.: +48 564943904
Małgorzata Zielińska
Specjalista ds. administracji
Tel.: +48 564943904 / +48 731100451

Posterunek Straży Leśnej

Hubert Karolak
Starszy Strażnik Leśny - p.f. komendanta posterunku
Tel.: +48 564943916 / +48 600346379
Rafał Kroplewski
Strażnik Leśny
Tel.: +48 564943916 / +48 606134677

Stanowisko ds. Pracowniczych

Magdalena Wysokińska
Specjalista ds. pracowniczych - sprawy pracownicze oraz BHP
Tel.: +48 564943910 / +48 535773978

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD)

Dyspozytor PAD
Ochrona przeciwpożarowa
Tel.: +48 564943931 / +48 532281438

Inspektor Ochrony Danych

Patryk Makowski
Inspektor ochrony danych osobowych
Paweł Błaszczyk
Inspektor ochrony danych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości w PGL LP
Tel.: +48 668489563