Położenie

Obecnie Nadleśnictwo Brodnica stanowi jedno z 27 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Galeria zdjęć

Przyroda Pojezierza Brodnickiego na fotografiach Leszka Szostaka. Zdjęcia wykonane zostały m. in. na terenie Leśnictwa Długi Most.

Historia

Informacji na temat historii lasów Nadleśnictwa Brodnica przed 1815 rokiem jest niewiele. Wiadomo jedynie, że w okresie XV-XVIII wieku lasy obecnych obrębów Zbiczno i Mścin stanowiły dobra koronne (królewszczyzny) w starostwie brodnickim.

Organizacja nadleśnictwa

Podstawową jednostką organizacyjną w Lasach Państwowych jest Nadleśnictwo, kierowane przez nadleśniczego, który samodzielnie prowadzi gospodarkę leśną na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu.

Miejsca pamięci

Miejsca kaźni Polaków na terenie Nadleśnictwa Brodnica upamiętniono tablicami, głazami oraz autorskimi pomnikami.