Położenie

Obecnie Nadleśnictwo Brodnica stanowi jedno z 27 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Historia

Informacji na temat historii lasów Nadleśnictwa Brodnica przed 1815 rokiem jest niewiele. Wiadomo jedynie, że w okresie XV-XVIII wieku lasy obecnych obrębów Zbiczno i Mścin stanowiły dobra koronne (królewszczyzny) w starostwie brodnickim.

Organizacja nadleśnictwa

Podstawową jednostką organizacyjną w Lasach Państwowych jest Nadleśnictwo, kierowane przez nadleśniczego, który samodzielnie prowadzi gospodarkę leśną na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu.

Miejsca pamięci

Miejsca kaźni Polaków na terenie Nadleśnictwa Brodnica upamiętniono tablicami, głazami oraz autorskimi pomnikami.

Brodnickie Dęby

Brodnica to stolica Pojezierza Brodnickiego, które każdemu przeciętnemu mieszkańcowi i turyście kojarzy się z malowniczymi jeziorami i przebogatymi lasami, w których króluje sosna.