Wydawca treści Wydawca treści

Teren monitorowany

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa, na terenie Nadleśnictwa Brodnica prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Na podstawie art. 6, ust.1, lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Nadleśnictwo Brodnica informuje, że:

  • Monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek siedziby Nadleśnictwa, garaże oraz parkingi przy ul. Sądowej 16,
    87 - 300  Brodnica,
  • Administratorem danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo z siedzibą przy ul. Sądowej 16, 87-300 Brodnica, tel. 56 494 39 00, www.brodnica.torun.lasy.gov.pl,
  • Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania,
  • Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 Ustawy.

 

MONITORING STOSOWANY PRZEZ POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ
W NADLEŚNICTWIE BRODNICA

Pod zarządem Nadleśnictwa Brodnica znajdują się grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa, które są objęte nadzorem mobilnych kamer, foto pułapek oraz kamer interwencyjnych na mocy Zarządzenia nr 21 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji monitoringu wizyjnego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu”.

Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 788 ze zm.).