Asset Publisher Asset Publisher

Mała retencja Mścin

Zbiornik małej retencji Mścin powstał jesienią 2010 roku, jako ostatni etap programu budowy obiektów małej retencji wodnej na terenie Nadleśnictwa Brodnica.

Z danych historycznych wiadomo, że pierwotnie w obrębie omawianego obszaru istniało jezioro, które zostało osuszone, w wyniku czego powstał kompleks łąk i pastwisk pocięty gęstą siecią rowów melioracyjnych. Poprzez wybudowanie zastawki wraz z przepustem odbierającym nadmiar wody z pobliskiego cieku - Czerwonki, utworzony został obszar zalewowy z bogato rozwiniętą roślinnością bagienną o powierzchni około 50 hektarów, którego możliwości retencyjne oszacowano na objętość ok. 170 tys. m3 wody.

     

Stan przed oraz krótko po zalaniu

Stan obecny

źródło: http://www.geoportal.gov.pl, https://www.google.pl/maps/

Według założeń, inwestycja miała poprawić mikroklimat otaczających lasów oraz zwiększyć walory przyrodnicze terenu Leśnictwa Ostrówki. Już po dwóch latach od realizacji przedsięwzięcia, można było z całą pewnością stwierdzić, że cel został osiągnięty. Powstały kompleks otwartych rozlewisk stanowi obecnie bardzo atrakcyjne siedlisko dla ptaków wodno-błotnych zarówno lęgowych, jak i migrujących. Liczną grupę w okresie migracji stanowią ptaki siewkowe, m.in. czajka, brodziec leśny, batalion, brodziec śniady, oraz krwawodziób. Znaczne koncentracje osiągają również ptaki blaszkodziobe. Dotychczas stwierdzono na tym terenie 13 gatunków kaczek – krzyżówkę, krakwę, świstuna, rożeńca, płaskonosa, cyrankę, cyraneczkę, gągoła, nurogęś, bielaczka, czernicę, głowienkę oraz podgorzałkę. Wczesną wiosną pojawiają się łabędzie krzykliwe. Corocznie obserwowane są rybitwy czarne, białoskrzydłe, białowąse oraz rzeczne, których łączna liczebność przekracza 200 osobników, a także czaple białe oraz siwe. Na uwagę zasługuje również awifauna lęgowa tego terenu. W obrębie rozlewisk stwierdzono występowanie 6 gatunków z rodziny chruścieli – wodnika, derkacza, kropiatkę, zielonkę, kokoszkę wodną oraz łyskę. Gniazduje tu także perkoz rdzawoszyi, perkoz dwuczuby, perkoz zausznik, perkozek, gęgawa, żuraw oraz błotniak stawowy. Zbiornik regularnie wykorzystywany jest, jako żerowisko przez gniazdujące w okolicznych lasach bieliki, kanie czarne oraz rude.
 
Gęgawy (fot. Borys Szpryngwald)
 
Miejsce to, niegdyś zabrane przyrodzie, wreszcie zostało jej zwrócone, co w obecnych relacjach człowieka z przyrodą nie często się zdarza. Stworzona została cenna ostoja ptaków, skupiającą na swoim obszarze wiele chronionych gatunków. Warto chronić takie miejsca, bo są one przykładem twórczej działalności człowieka wobec przyrody.
 
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej dokumentacji filmowej z terenu małej retencji.