Udostępnianie lasu

Na podstawie zarządzenia nr 15/2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Brodnica z dnia 19.02.2013 r., udostępniony został las dla ruchu turystycznego kołowego - samochodowego, rowerowego oraz konnego, zgodnie z załączoną mapą.