Asset Publisher Asset Publisher

Udostępnianie lasu w Nadleśnictwie Brodnica

Na podstawie zarządzenia nr 15/2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Brodnica z dnia 19.02.2013 r., udostępniony został las dla ruchu turystycznego kołowego - samochodowego, rowerowego oraz konnego, zgodnie z załączoną mapą.

Drogi turysto,
udostępniamy Ci najpiękniejsze i najciekawsze miejsca naszego Nadleśnictwa wierząc, że pozostaną w Twojej pamięci, jako dowód dobrego i fachowego gospodarowania przez tutejszych leśników naszym wspólnym dobrem. Żywimy nadzieję, że docenisz naszą pracę i pozostawisz lasy w takim stanie, jakim je zastaniesz przy okazji odwiedzin.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi regulaminami, które dostępne są również przy wszystkich obiektach turystycznych. Zapraszamy!