Oferta edukacyjna

Ważnym zadaniem Nadleśnictwa jest prowadzenie edukacji leśnej społeczeństwa. W tym celu też został opracowany specjalny program, którego realizacja umożliwia zrozumienie procesów i zależności zachodzących w przyrodzie a także uczy racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych.