Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja w Nadleśnictwie Brodnica

Ważnym zadaniem Nadleśnictwa jest prowadzenie edukacji leśnej społeczeństwa. W tym celu też został opracowany specjalny program, którego realizacja umożliwia zrozumienie procesów i zależności zachodzących w przyrodzie a także uczy racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych.

Bezpośredni kontakt z przyrodą stwarza możliwość poznania ekosystemów i zachodzących w nim zależności oraz kształtuje proekologiczne postawy i nowe sposoby zachowania w stosunku do środowiska. Na terenie Nadleśnictwa Brodnica jest kilka ścieżek dydaktycznych, które są wykorzystywane przez wycieczki, zielone szkoły, turystów indywidualnych, grupy rodzinne oraz przez nauczycieli przyrody do realizacji pewnych zagadnień z programów szkolnych. W zajęciach na ścieżkach młodzież zdobywa wiedzę i samodzielnie poznaje i opisuje przyrodę. W edukację leśną społeczeństwa jest zaangażowana cała Służba Leśna Nadleśnictwa oraz pracownicy parków krajobrazowych.

Spotkanie na ścieżce edukacyjnej "Grabiny-Łąkorz" (fot. Magdalena Wysokińska)

Nadleśnictwo Brodnica każdego roku sporządza plan działalności edukacyjnej, według którego realizuje się m. in. :

  • pogadanki w szkołach,
  • prowadzenie zajęć w lesie,
  • propagowanie konkursów i akcji organizowanych przez DGLP, RDLP, LOP, TPL oraz inne organizacje, takich jak:

„Sprzątanie Świata",
„Czysty Las",
„Las bez tajemnic",
„Dni Drwęcy",
„Geocaching",
„Święto Drzewa",
„Europejski Tydzień Leśny".

Od kilku lat promocja Nadleśnictwa Brodnica (i Lasów Państwowych) prowadzona jest na słynnym „Jarmarku z Anną Wazówną" w Brodnicy.