O łowiectwie

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta.

Ośrodek Hodowli Zwierzyny "Mszano"

OHZ Mszano gospodaruje na jednym z dziewięciu obwodów łowieckich pozostających w zarządzie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej

Po dokonaniu analizy funkcjonowania OHZ, a w szczególności realizacji zadań wynikających z zapisu art. 28 Ustawy Prawo Łowieckie, należało stwierdzić, że najlepszym kierunkiem działań dla rozwoju OHZ „Mszano” będzie odbudowa populacji rodzimych gatunków zwierzyny drobnej, takich jak np. zając czy kuropatwa.