Ścieżka edukacyjna Bagienna Dolina Drwęcy

W poniedziałek 21 października, podpisanym protokołem odbioru robót, oficjalnie oddano do użytku ścieżkę dydaktyczną na terenie Leśnictwa Długi Most.

Ścieżka edukacyjna Szumny Zdrój

Inwestycja zrealizowana w 2012 roku. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł prawie 245 tys. zł.

Ścieżka rowerowa Szlakiem Skarlanki

Ścieżka ta została oddana do użytku we wrześniu 2014 roku, jako inwestycja pod nazwą „Utworzenie, oznakowanie ścieżki rowerowej oraz budowa małej infrastruktury turystycznej – wiata o powierzchni do 25m2 w miejscowości Zbiczno".