Asset Publisher Asset Publisher

Inwestycja na rzecz edukacji ekologicznej w Nadleśnictwie Brodnica

W poniedziałek 21 października, podpisanym protokołem odbioru robót, oficjalnie oddano do użytku ścieżkę dydaktyczną na terenie Leśnictwa Długi Most.

Inwestycja pod nazwą   „Edukacja ekologiczna poprzez budowę wieży widokowej wraz ze ścieżką dydaktyczną oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Nadleśnictwa Brodnica" to kolejne działanie mające na celu promowanie wiedzy o lesie oraz udostępnianie turystyczne lasów Nadleśnictwa Brodnica.

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach ogłoszonego konkursu nr 52/II/2.6/2012, dla działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Celem zrealizowanego projektu jest udostępnienie zwiedzającym obszaru Natura 2000 Bagiennej Doliny Drwęcy, w bezpieczny sposób zarówno dla gości, jak i będącego pod ochroną ptactwa. W ramach zaprojektowanych prac, przy drodze gminnej powstało miejsce postoju pojazdów, wyposażone w wiatę turystyczną. Wytyczona i utwardzona została ścieżka, biegnąca przez las, a jej celem jest drewniana wieża widokowa na skraju lasu, z widokiem na dolinę Rzeki Drwęcy. Wzdłuż ścieżki ustawione są tablice o treści przyrodniczej.

Jest to obiekt edukacyjno–turystyczny zlokalizowany najbliżej Brodnicy. Do jego zwiedzania zapraszamy już dziś wierząc, że wysiłek pracowników Nadleśnictwa Brodnica zostanie doceniony przez Odwiedzających,  którzy poprzez dbałość o infrastrukturę turystyczną i czystość okolicy, przyczynią się do tego, że obiekt będzie służył przez długie lata.

Przy okazji informujemy, wszystkich Gości lasów Nadleśnictwa Brodnica, że śmieci nie pozostawiamy w lesie. Zabieramy je z sobą do naszych domów, skąd są odbierane przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się utylizacją.

Więcej informacji w zakładce Obiekty edukacyjne.