Przyrodniczo-leśna ścieżka dydaktyczna "Grabiny-Łąkorz"

Przyrodniczo-leśna ścieżka dydaktyczna „Grabiny-Łąkorz” obejmuje swoim zasięgiem północną część Nadleśnictwa Brodnica, Leśnictwo Grabiny w woj. kujawsko-pomorskim na terenie Pojezierza Brodnickiego.

Przyrodniczo-leśna ścieżka dydaktyczna "Szumny Zdrój"

Przyrodniczo-leśna ścieżka edukacyjna „Szumny Zdrój” położona jest w południowo-wschodniej części Nadleśnictwa Brodnica, na terenie Leśnictwa Górzno.

Przyrodniczo-leśna ścieżka dydaktyczna "Na Bagienną Dolinę Drwęcy"

Przyrodniczo-leśna ścieżka edukacyjna „Bagienna Dolina Drwęcy” położona jest w centralnej części Nadleśnictwa Brodnica, na terenie Leśnictwa Długi Most, w miejscowości Bobrowiska.

Trasa turystyczna "Na bindugę"

Ciekawą trasę turystyczną Nadleśnictwo Brodnica proponuje zwiedzającym na terenie Leśnictwa Długi Most.

Mała retencja Mścin

Zbiornik małej retencji Mścin powstał jesienią 2010 roku, jako ostatni etap programu budowy obiektów małej retencji wodnej na terenie Nadleśnictwa Brodnica.

Powierzchnia edukacyjna "Śladami zająca i kuropatwy"

W grudniu 2013 roku oddano do użytku woliery adaptacyjne i obiekty służące realizacji programu odbudowy populacji rodzimych gatunków zwierzyny drobnej – zająca i kuropatwy na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny "Mszano" w Nadleśnictwie Brodnica.

Powierzchnia edukacyjna "Drzewa Celtów"

Na terenie szkółki leśnej w Leśnictwie Zarośle, zaaranżowana została powierzchnia edukacyjna pn. „Drzewa Celtów", w ramach której na tablicach umieszczonych wokół kwater szkółki, przedstawiono najważniejsze gatunki drzew leśnych w formie horoskopu celtyckiego.

Ścieżka rowerowa "Szlakiem Skarlanki"

Ścieżka ta została oddana do użytku we wrześniu 2014 roku, jako inwestycja pod nazwą „Utworzenie, oznakowanie ścieżki rowerowej oraz budowa małej infrastruktury turystycznej – wiata o powierzchni do 25m2 w miejscowości Zbiczno".