Wydawca treści Wydawca treści

Powierzchnia edukacyjna "Śladami zająca i kuropatwy"

W grudniu 2013 roku oddano do użytku woliery adaptacyjne i obiekty służące realizacji programu odbudowy populacji rodzimych gatunków zwierzyny drobnej – zająca i kuropatwy na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny "Mszano" w Nadleśnictwie Brodnica.

Inwestycja została sfinansowana ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest wzmacnianie istniejącej populacji zająca i kuropatwy poprzez zasiedlanie odpowiednich biotopów, osobnikami pochodzącymi z hodowli, po zaadaptowaniu ich do nowych warunków środowiska z wykorzystaniem zbudowanych kwater.

W sąsiedztwie leśniczówki OHZ, obok kwater adaptacyjnych funkcjonuje powierzchnia edukacyjna pod nazwą „Śladami zająca i kuropatwy", stworzona z myślą o najmłodszej części społeczeństwa. Postawione na powierzchni tablice edukacyjne w przystępny sposób obrazują działalność OHZ w Nadleśnictwie Brodnica i realizację wspomnianego powyżej programu, poświęconego zwierzynie drobnej. Wyznaczono tam także miejsce na ognisko i zbudowano specjalny podest do obserwacji kuropatw w wolierze. Przygotowane jest także miejsce do zaparkowania samochodu.

fot. Hubert Malina

Młodzież odwiedzająca to miejsce będzie miała okazję poznać prawdziwe oblicze polskiego łowiectwa, zapoznać się z gospodarką prowadzoną przez Lasy Państwowe oraz wyczulić się na problemy ochrony rodzimej przyrody.